::TheNewIran::
پشتیبانان فعال
تا December 14, 2019 PST
رده نام کاربری امتیازات عکس
1 Admin-TV

کالیفرنیا

110
Admin-TV
2 OPG

 بلژیک

100
OPG
3 Reza- Jaefari

ایران

100
reza- jaefari
4 Arash Hekmat

اروپا

100
Arash Hekmat
5 Ilinia

ایران

100
ilinia
6 AF

100
AF
7 Arashzarinnfekr

ایران

100
arashzarinnfekr
8 Voice-reg-02182019100955

 سوییس

100
voice-reg-02182019100955
9 Voice-reg-0218201994862

ایران

100
voice-reg-0218201994862
10 Voice-reg-0218201975149

 کانادا

100
voice-reg-0218201975149
11 Ladan18

اوهایو

100
Ladan18
12 Simin20

اوهایو

100
Simin20
13 Ariadoustt

ایران

100
ariadoustt
14 نوری قبیتی زاده

 ترکیه

100
نوری قبیتی زاده
15 Hasti61

 استرالیا

100
Hasti61
16 Pouya Bahrami

 آلمان

100
Pouya Bahrami
17 Bardia2000

سوئد

100
bardia2000
18 Atosa Irani

اتریش

100
Atosa Irani
19 Payam2000

سوئد

100
payam2000
20 Mehran80

سوئد

100
mehran80
پشتیبانان فعال
رده نام کاربری امتیازات عکس
1 Admin-TV

کالیفرنیا

110
Admin-TV
2 OPG

 بلژیک

100
OPG
3 Reza- Jaefari

ایران

100
reza- jaefari
4 Arash Hekmat

اروپا

100
Arash Hekmat
5 Ilinia

ایران

100
ilinia
6 AF

100
AF
7 Arashzarinnfekr

ایران

100
arashzarinnfekr
8 Voice-reg-02182019100955

 سوییس

100
voice-reg-02182019100955
9 Voice-reg-0218201994862

ایران

100
voice-reg-0218201994862
10 Voice-reg-0218201975149

 کانادا

100
voice-reg-0218201975149
11 Ladan18

اوهایو

100
Ladan18
12 Simin20

اوهایو

100
Simin20
13 Ariadoustt

ایران

100
ariadoustt
14 نوری قبیتی زاده

 ترکیه

100
نوری قبیتی زاده
15 Hasti61

 استرالیا

100
Hasti61
16 Pouya Bahrami

 آلمان

100
Pouya Bahrami
17 Bardia2000

سوئد

100
bardia2000
18 Atosa Irani

اتریش

100
Atosa Irani
19 Payam2000

سوئد

100
payam2000
20 Mehran80

سوئد

100
mehran80


طرق مختلف برای گرفتن امتیاز در سایت نهاد مردمی

ثبت نام در سایت

۱۰۰

 ارسال عکس به قسمت فرستاده ها

۵

ارسال فایل صوتی به قسمت فرستاده ها

۵

ارسال ویدئو به قسمت فرستاده ها

۵

ارسال نوشتاربه قسمت فرستاده ها

۵

فرستادن یک سوال به قسمت پرسش وپاسخ درصورتی‌ که سوال شما در سایت چاپ شود

۱۰۰

پاسخ به هر یک از سوال های بخش نظر خواهی‌ سایت

۱۰
نوشتن نظر برای هر فایل در بخش فرستاده های سایت  ۲
نمره دادن به هر فایل در قسمت فرستاده ها

۵

نمراتی که اعضای سایت به فایل های فرستاده من میدهند ۱-۱۰
تماس با دیگر اعضای سایت از طریق فرستادن پیام نوشتاری ۱۰
تماس با دیگر اعضای سایت از طریق فرستادن پیام صوتی ۲۰
تماس با دیگر اعضای سایت از طریق فرستادن پیام ویدئویی‌ ۳۰
دعوت از دوستان برای ثبت نام در سایت از طریق بخش مخصوص سایت ۱۰
وقتی‌ که هر دوست دعوت شده در سایت نهاد مردمی ثبت نام کند ۱۰۰
پخش کردن لینک نهاد مردمی در سایت های دیگر ۱۰
وقتی‌ که شخصی‌ از طریق لینک گذاشته شده در سایت های دیگر در نهاد مردمی ثبت نام کند ۱۰۰