::TheNewIran::

پروژه انتخابات آزاد آزمایشی - آزمایش نخست


ImanForoutan 06/20/2013 20:56:45
نسرین ستوده

پروژه انتخابات آزاد آزمایشی - آزمایش نخست

 • Iman Foroutan
 • 06/18/2013 22:53:18
 • $0
  :$0
  $0
 • 60%
  60%
 • سامانه نهاد مردمی
 • تمامی‌ اعضای نهاد مردمی

شرح مختصر

پروژه انتخابات آزاد آزمایشی انتخابات برای پارلمان برون مرزی مخالفان جمهوری اسلامی

نتایج مورد انتظار

نهاد مردمی از برگزاری این انتخابات آزمایشی چندین هدف را دنبال می کند 1- ارائه قابلیت های انحصاری نرم افزار نهاد مردمی برای هم میهنان در داخل و خارج کشور 2- معرفی عناصر لازم و مراحل شفاف برگزاری هر نوع انتخابات آزاد 3- ارزشیابی و کنترل فنی سیستم و رفع کمبود های احتمالی آن 4- آمادگی برای برگزاری انتخابات واقعی مورد نیاز و یا در صورت درخواست سازمانها و یا نهاد های اپوزیسیون

پرسشنامه

پرسش تاریخ پیشنهادی شروع پروژه
پاسخ قبل از ۳۰ ژولای ۲۰۱۳
پرسش تاریخ پیشنهادی اتمام پروژه
پاسخ در اسرع وقت
پرسش نتایج پروژه تا امروز
پاسخ http://www.thenewiran.com/contest.asp?rContestid=87

هماهنگ کننده گروه

هماهنگ کننده گروه
Iman Foroutan
# نام نوع تاریخ دانلود فایل فلش معرفی‌ کنید