::TheNewIran::

سامان دهی‌ حساب های وی پی‌ ان

سامان دهی‌ حساب های وی پی‌ ان

 • جاوید آزادی
 • 10/01/2012 13:06:00
 • $100
  :$0
  $100
 • 100%
  100%
 • تارنمای نهاد

شرح مختصر

تا کنون بیش ۳۰۰۰ حساب رایگان وی پی‌ ان از طرف جنبش ایران فردا و نهاد مردمی به هموطنان داخل کشور هدیه شده است. از این تعداد در صد بسیار کمی‌ از پشتیبانان نهاد مردمی هستند در حالی‌ که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از کسانی‌ که مایلند پشتیبان نهاد باشند به وی پی‌ ان رایگان دسترسی‌ ندارند.

نتایج مورد انتظار

In early 2013, IRI put in place technology to block usage of VPN accounts in side Iran. Therefore, TNI has suspended this project for the time being.

پرسشنامه

پرسش تاریخ پیشنهادی شروع پروژه
پاسخ
پرسش تاریخ پیشنهادی اتمام پروژه
پاسخ March 30, 2013
پرسش نتایج پروژه تا امروز
پاسخ در سال ۲۰۱۳ جمهوری اسلامی موفق شد که حساب های وی پی‌ ان را فیلتر کند و موجب این شد که این پروژه متوقف شود .

هماهنگ کننده گروه

هماهنگ کننده گروه
Iman Foroutan
# نام نوع تاریخ دانلود فایل فلش معرفی‌ کنید