::TheNewIran::

آلمان


Alireza Abediny 01/22/2013 13:18:39
با درود؛
در سالروز زایش جهل و خرافات و برقراری حکومتی بیگانه در میهن اهورائیمان، در شهر فرانکفورت آلمان در روز یکشنبه 22 بهمن 2571 برابر با 10 فوریه 2013 در Haupt Wache با شعار نه به جمهوری اسلامی و آری به سرنگونی، گردهم می آییم.
پاینده باشید
جاوید ایران

mobarezirani 01/22/2013 12:00:59
دورد 
المان اشتوتگارت 
تظاهرات سالگرد شوم 22بهمن...نه به جمهوری اسلامی
شنبه 9 فوریه ساعت 2تا4 بعد از ظهر

# نام نوع تاریخ دانلود فایل فلش معرفی‌ کنید