::TheNewIran::
رائ گیری برای اصلاح آیین نامه – دسامبر ۲۰۱۵
لطفا موارد پیشنهادی زیر را مطالعه فرمائید. در صورت موافقت با پیشنهادات روی دکمهٔ بله کلیک کنید. در غیر این صورت روی دکمه نه کلیک کنید. فقط پشتیبانان با شخصیت حقیقی‌ و شخصیت حقیقی‌ در سایه قادر به رائ دادن هستند. 
 
هموند گرامی
 
در جلسه مورخ ۳۱ ماه مه ۲۰۱۵ هیات امنای نهاد مردمی مقرر گردید شرایط داوطلبین عضویت در گروه نظارت بر انتخابات بجز شرط سنی، همانند عضویت در هیات امنا باشد. بدین ترتیب هیات امنا پیشنهاد می نماید بخش شرایط ضروری برای نامزدهای گروه نطارت بر انتخابات بشرح زیر اصلاح شود:
 
نتیجه آرا برای
تاریخ پایان رائ گیری 12/24/2015 16:00:00
Vote
YES, I agree with this
 
100.0 %
 
جزیئات
 
100.0%
تعداد آرا: 15
Vote
NO, I disagree with this
0.0 %
 
جزیئات
 
0.0%
تعداد آرا: 0