::TheNewIran::
انتخابات یازدهم هیئت امنا
نتیجه آرا برای
تاریخ پایان رائ گیری 04/15/2018 16:00:00
برای آشنایی بیشتر با نامزد ها روی عکس هر نامزد کلیک کنید.


برای جزئیات بیشتر روی عکس کلیک کنید.
همه نامزد ها

Iman Foroutan

match.asp
CA, United States
تعداد آرا: 33
 
22.6 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Sara Safiri

match.asp
Sweden
تعداد آرا: 24
 
16.4 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Taghi Alereza

match.asp
CA, United States
تعداد آرا: 24
 
16.4 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Manouchehr Mehrpouyan

match.asp
Sweden
تعداد آرا: 23
 
15.8 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Ebrahim Ganji

match.asp
CA, United States
تعداد آرا: 22
 
15.1 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Farahmand Kalayeh

match.asp
PA, United States
تعداد آرا: 20
13.7 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات
نظر خود را بنویسید ورود متن ثبت نام جدید