::TheNewIran::
انتخابات دهم هیئت امنا
نتیجه آرا برای
تاریخ پایان رائ گیری 03/31/2017 16:00:00
برای آشنایی بیشتر با نامزد ها روی عکس هر نامزد کلیک کنید.


برای جزئیات بیشتر روی عکس کلیک کنید.
همه نامزد ها

Iman Foroutan

match.asp
CA, United States
تعداد آرا: 22
 
23.9 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Manouchehr Mehrpouyan

match.asp
Sweden
تعداد آرا: 20
 
21.7 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Ebrahim Ganji

match.asp
CA, United States
تعداد آرا: 18
 
19.6 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Siamak Rafi-zadeh

match.asp
Canada
تعداد آرا: 16
 
17.4 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Farahmand Kalayeh

match.asp
PA, United States
تعداد آرا: 16
 
17.4 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات