::TheNewIran::
انتخابات گروه نظارت بر انتخابات - فوریه ۲۰۱۷
نتیجه آرا برای
تاریخ پایان رائ گیری 03/02/2017 16:00:00
قبل از رائ دادن لطفا بیوگرافی وپاسخ های نامزد ها درپرسشنامه مربوطه را با دقت مطالعه فرمائید.
 


برای جزئیات بیشتر روی عکس کلیک کنید.
همه نامزد ها

Ziba Shah Velayati

match.asp
CA, United States
تعداد آرا: 20
 
37.0 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Arash Mahdavi

match.asp
Norway
تعداد آرا: 18
 
33.3 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Farahmand Kalayeh

match.asp
PA, United States
تعداد آرا: 16
 
29.6 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات