::TheNewIran::
انتخابات هیئت امنا برای پر کردن یک کرسی خالی‌
نتیجه آرا برای
تاریخ پایان رائ گیری 08/19/2016 16:00:00
برای آشنایی بیشتر با نامزد ها روی عکس هر نامزد کلیک کنید.


برای جزئیات بیشتر روی عکس کلیک کنید.
همه نامزد ها

Ebrahim Ganji

match.asp
CA, United States
تعداد آرا: 17
 
100.0 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات