::TheNewIran::
انتخابات نهم هیئت امنا
نتیجه آرا برای
تاریخ پایان رائ گیری 03/11/2016 16:00:00
برای آشنایی بیشتر با نامزد ها روی عکس هر نامزد کلیک کنید.


برای جزئیات بیشتر روی عکس کلیک کنید.
همه نامزد ها

Manouchehr Mehrpouyan

match.asp
Sweden
تعداد آرا: 25
 
19.7 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Sara Safiri

match.asp
Sweden
تعداد آرا: 25
 
19.7 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Afshin Afshin Jam

match.asp
Canada
تعداد آرا: 23
 
18.1 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Maryam Akbari

match.asp
United Kingdom
تعداد آرا: 21
 
16.5 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

رضا مهربانی

match.asp
France
تعداد آرا: 17
 
13.4 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Siamak Rafi-zadeh

match.asp
Canada
تعداد آرا: 16
12.6 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات