::TheNewIran::
انتخابات گروه نظارت بر انتخابات - اکتبر ۲۰۱٤
نتیجه آرا برای
تاریخ پایان رائ گیری 10/30/2014 16:00:00
قبل از رائ دادن لطفا بیوگرافی ، پاسخ های نامزد ها درپرسشنامه مربوطه و فیلم های ویدئویی تمامی نامزد ها را با دقت مطالعه و مشاهده فرمائید.


برای جزئیات بیشتر روی عکس کلیک کنید.
همه نامزد ها

Nasser Aminpour

match.asp
Canada
تعداد آرا: 33
 
28.4 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Jamshid Namin

match.asp
United Kingdom
تعداد آرا: 31
 
26.7 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Mehdi Mirghaderi

match.asp
Turkey
تعداد آرا: 29
 
25.0 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات

Rohullah Latiffi

match.asp
Norway
تعداد آرا: 23
19.8 %
 در صد آرا
در صد رائ دهندگان
جزیئات