::TheNewIran::
پشتیبنان با نام حقیقی‌
پشتیبانان با نام مستعار
تخصص و تجربه کاری  
Ladan18
 آمریکا
Simin20
 آمریکا
Atosa Irani
اتریش
Soheyla Aria
 ترکیه
moien
ایران
Nazy sh
 نروژ
noorrahman
 افغانستان
Artimis Aliabadi
 آمریکا
farshad16
 دانمارک
jiila
 آمریکا
shahinshahin
اروپا
Arya48
سوئد
Alex Rafi
 آمریکا
bashi
 آمریکا
jooyandeh
ایران
PAK
ایران
asistent
 نروژ
iranlover
 استرالیا
Ramses
سوئد
Aziiran
 آمریکا
Freedom23
ایران
Ladan Jamalie
 انگلیس
korosh127
 ایرلند
alireza samandi
ایران

مشخصات افراد

مرد (117)
56.52%
زن (90)
43.48%
۱۳ - ۱۸ (3)
1.45%
۱۹-۲۵ (24)
11.59%
۲۶-۳۰ (23)
11.11%
۳۱-۳۵ (22)
10.63%
۳۶-۴۵ (49)
23.67%
۴۶-۵۵ (52)
25.12%
۵۶-۶۵ (19)
9.18%
۶۶ – ۷۵ (6)
2.90%
بالای ۷۵ (1)
0.48%
غیره (8)
3.86%
ایران (69)
33.33%
 آمریکا (54)
26.09%
 آلمان (18)
8.70%
 نروژ (12)
5.80%
سوئد (8)
3.86%
 انگلیس (8)
3.86%
 کانادا (6)
2.90%
 ترکیه (6)
2.90%
 امارات متحده عربی (4)
1.93%
 استرالیا (3)
1.45%
غیره (19)
9.18%
کالیفرنیا (20)
37.04%
ایلینوی (3)
5.56%
تکزاس (3)
5.56%
جورجیا (2)
3.70%
مریلند (2)
3.70%
نیوجرسی (2)
3.70%
اوهایو (2)
3.70%
پنسیوالنیا (2)
3.70%
ویرجینیا (2)
3.70%
آریزونا (1)
1.85%
غیره (15)
27.79%
پادشاهی پارلمانی (2)
50.00%
جمهوری (2)
50.00%
مشخصات افراد
مرد (117)
56.52%
زن (90)
43.48%
۱۳ - ۱۸ (3)
1.45%
۱۹-۲۵ (24)
11.59%
۲۶-۳۰ (23)
11.11%
۳۱-۳۵ (22)
10.63%
۳۶-۴۵ (49)
23.67%
۴۶-۵۵ (52)
25.12%
۵۶-۶۵ (19)
9.18%
۶۶ – ۷۵ (6)
2.90%
بالای ۷۵ (1)
0.48%
غیره (8)
3.86%
ایران (69)
33.33%
 آمریکا (54)
26.09%
 آلمان (18)
8.70%
 نروژ (12)
5.80%
سوئد (8)
3.86%
 انگلیس (8)
3.86%
 کانادا (6)
2.90%
 ترکیه (6)
2.90%
 امارات متحده عربی (4)
1.93%
 استرالیا (3)
1.45%
غیره (19)
9.18%
کالیفرنیا (20)
37.04%
ایلینوی (3)
5.56%
تکزاس (3)
5.56%
جورجیا (2)
3.70%
مریلند (2)
3.70%
نیوجرسی (2)
3.70%
اوهایو (2)
3.70%
پنسیوالنیا (2)
3.70%
ویرجینیا (2)
3.70%
آریزونا (1)
1.85%
غیره (15)
27.79%
پادشاهی پارلمانی (2)
50.00%
جمهوری (2)
50.00%