::TheNewIran::
Taghi Alereza اشتراک
Taghi Alereza
 دکتر آل رضا رئیس و مدیر عامل یک شرکت شناخته شده در سطح ملی برای تحقیقات  انرژی در 30 سال گذشته است. او فارغ التحصیل از دانشگاه جورج واشنگتن است و متخصص در امور مربوط به پژوهش برای برنامه ریزی انرژی و استراتژی حفاظت برای دولت ایالات متحده و آژانس های دولتی انرژی و آب و برق کلان در ایالات متحده و کانادا است. او دارای 26 سال تجربه حرفه ای است. دکتر آل رضا یکی از اعضای اصلی پروژه ایران فردا (IOTP) و عضو موسس جنبش ایران فردا ، SOS ایران و سکولارهای سبز می باشد. دکتر آل رضا رئیس هیئت امنای SOS ایران است.