::TheNewIran::
behruz farshad aria
behrouzaria29
behrouzaria29
behrouzaria29
Behrouz Farshadfar اشتراک
Behrouz Farshadfar
  با درود اینجانب متولد نهم آبان 1346 از فیروزکوه هستم .دارای دکترای معماری و شهرسازی از تهران .8 سال سابقه کار در وزارت راه و ترابری و آخرین پست سازمانی مدیر کل راه های مرزی کشور و سپس مامور به خدمت در شهرداری تهران به عنوان معاونت طرح و پژوهش شهرداری تهران . مسئول ومدیر راه اندازی سیستم نوین خدمات شهری تهران و چندین شهر بزرگ کشور . وارد کننده گندم در کشور.

دارای شرکتهای ساختمانی آژند و خدمات شهری پاکان و بازرگانی ساعی منش 

در مجموع از سال 1373 تا 1391 حدود ده سال از عمرم در زندانهای رژیم گذشت .73 تا 75 به همراه معاوین شهردار 

از سال 80 تا سال 81

از سال سال 82 تا 84

از سال 86 تا سال 87

از سال 89 تا سال 91

از سال 73 تا سال 91 بارها ربوده شده و مورد آزار و شکنجه قرار گرفته ام که مجموع انفرادی ها و بازداشتهای بدون دستور نیز حدود دوسال میباشد انگشتان دست شکسته کمر خورد شده فک و صورت و بینی خورد شده و قلب آنژیو شده و دارای بسیار آسیبهای پیدا و پنهان میباشم.در نهایت  ابتدای دیماه سال 91 پس از شکنجه بسیار از زندان اوین به بیمارستان اعزام و در حین عمل جراحی از بیمارستان گریخته و از کشور گریختم و آخر اینکه تا جان در بدن دارم به عنوان سربازی کوچک برای سرنگونی رژیم تلاش کرده در راه آبادانی میهنم کوشا خواهم بود