::TheNewIran::
Iman Foroutan اشتراک
Iman Foroutan
دکتر فروتن مدیر عامل شرکت   Opus One Corporation  و شرکت Virtual NGO, LLC می باشد. او فارغ التحصیل از دانشگاه کالیفرنیا در رشته مهندسی برق و کامپیوتر است. دکتر فروتن متخصص در تشخیص الگو ، بهبود فرآیند و مهندسی مجدد و طراحی برنامه های پیچیده آنلاین است.او دارای بیش از 35 سال تجربه حرفه ای است. دکتر فروتن بنیانگذار پروژه ایران فردا (IOTP) و یکی از اعضای موسس جنبش ایران فردا (IOTM) و SOS ایران می باشد. دکتر فروتن از بدو تاسیس  IOTM و SOS ایران  تا سپتامبر 2006 به عنوان مدیر اجرایی این دو سازمان خدمت کرده است.