نام کاربری (حروف لاتین)

رمز ورود (حروف لاتین)

نگارش دوبارهٔ رمز ورود

ایمیل

نگارش دوبارهٔ ایمیل

نوع نظام دلخواه پس از فروپاشی جمهوری اسلامی
نام کوچک یا مستعار

نام خانوادگی یا مستعار

کشور

جنسیت
 زن
   
 مرد
سن

*آیا شما متولد ایران هستید ؟

*آیا پدر، مادر، پدر بزرگ یا مادر بزرگ شما متولد ایران هستند؟

لطفا رشته تخصصی و یا مورد علاقهٔ خود را انتخاب کنید.

 

با ثبت نام در سایت نهاد مردمی من سوگند میخورم که از هدف و ۵ اصل زیر بنایی نهاد مردمی پشتیبانی می‌کنم . من همچنین تایید می‌کنم که مقررات و ضوابط استفاده از سایت نهاد مردمی را خوانده و با آنها موافق هستم.

من همچنین قبول می‌کنم که چنانچه در این سایت از الفاظ بد و رکیک استفاده کرده و یا به اعضای دیگر سایت تهمت بزنم ، مدیران سایت اختیار کامل خواهند داشت که فقط بر اساس تصمیم خود حساب کاربری من را در این سایت بسته و من را از عضویت در این سایت منع کنند.