اندیشه هائی که منتشر می شوند در راستای باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما به مفهوم تائید مضمون و محتوای آنها از سوی نهاد مردمی نیست.
هم میهن گرامی،  شما هم  می توانید در صورت تمایل مقالات خود را برای انتشار در بخش اندیشه های این سامانه به نهاد مردمی ارسال نمائید. برای ارسال مقالات نیازی نیست که عضو نهاد مردمی باشیدمقالات را بصورت فایل ورد و در صورت امکان بهمراه آخرین عکس خود از طریق ایمیل زیر ارسال نمائید .از پذیرش مقالات بصورت فایل پی دی اف معذوریم.  همواره نویسندگان مقاله، مسئول و پاسخگوی مطالب درج شده در مقاله خود خواهند بود.  هیئت تحریریه سامانه در پذیرش و یا رد مقالات ارسالی مختار است.
andisheh@nahademardomi.com
 

نامه به وزیران خارجه ایالات متحده امریکا و لهستان

پست در  January 2019 0    

 ۷ بهمن ۱۳۹۷ 
 
عاليجناب، وزير خارجه ايالات متحده امريکا و عاليجناب، وزير خارجه جمهوری لهستان
 
موضوع: درخواست دعوت از نيروهای سکولار دموکراتيک اپوزيسيون ايران
برای شرکت در کنفرانس بين المللی ورشو در مورد خاورميانه  ١٣ و ١٤ ماه فوريه ٢٠١٩
 
عاليجنابان،
امضاء کنندگان اين نامه از جانب سازمان های سکولار دموکرات ايرانی، که بخش عمده ای از گروه های مخالف حکومت غيرقانونی و جهادی موسوم به جمهوری اسلامی ايران را تشکيل می دهند، خواستار آنند که واگويندگان صدای مردم ايران، و از جمله نمايندگان سازمان های امضاء کنندهء اين نامه، در کنفرانس پيش روی ورشو شرکت داشته باشند.
 
از آنجا که هدف اعلام شدهء اين کنفرانس برقراری ثبات و امنيت در خاور ميانه و نيز مقابله با «تأثير برهم زنندهء ثبات» و آشوب آفرينی حکومت اسلامی ايران در منطقه و جهان است، ما علاقمنديم تا بر اين نکته تأکيد کنيم که بی شک اکثريت مردم ايران در طی چهار دهه اخير بی هيج ملاحظه ای با نقش مخرب اين حکومت نه تنها در خاور ميانه که در سراسر جهان و در داخل کشورشان مخالف اند. رفتار ماجراجويانهء اين حکومت ياغی از هر جهت موجب خسارات فراوانی برای مردم ايران بوده است. لذا ضروری است که در رايزنی های بين المللی پيرامون ايران، مردم اين کشور شريک عمدهء بحث شناخته شوند.
 
همچنين، از آنجا که مردم ايران، چه در داخل کشور و چه در تبعيد، متحمل بيشترين مصائب وارده از جانب اين حکومت ستمگر بوده اند، ما اعتقاد راسخ داريم که صدای آنان، از طريق نمايندگان نمادين شان، بايد با قدرت هرچه تمام تر  در کنفرانس ورشو شنيده شود و نه اينکه مورد بی اعتنائی قرار گرفته و، يا بدتر از آن، از شرکت در کنفرانس ورشو حذف گردد.
 
عاليجناب، وزير خارجه ايالات متحدهء امريکا، در تاريخ ٢٢ ژانويه، در پيام ويدئوئی خود خطاب به «گردهمائی اقتصادی جهانی» (داوس ٢٠١٩) اظهار داشته اند که: «ما ائتلافی از ملل جهان را برای مقابله با ايران و نيز حمايت از آرمان های ملت ايران، فراهم ساخته ايم». ما قوياً حس می کنيم که لازم است که آنها رسماً مورد مشورت قرار گرفته و در اين روند حضور داشته باشند. اغلب اوقات ایالات متحده و متحدان اش، و نيز دیگر نیروها و سازمان های بین المللی، مخالفان آشتی ناپذير يک رژيم، (مثلاً سوريه، افغانستان، ليبی، یمن و ونزوئلا) را در کنفرانس های بين المللی مربوط به آن کشور شرکت می دهند. لذا، به نظر ما، عدم دعوت از نمایندگان سازمان هائی که نام شان در زیر این نامه آمده است و نيز ساير گروه های سکولار دموکرات و مخالفی که در مبارزات خود برای تأمين آيندهء سياسی ايران به استفاده از وسائل صلح آميز و بی خشونت باورمند هستند امری کاملاً نادرست و نامناسب است.
 
همانگونه که يک پلنگ قادر نيست خال پوست اش را عوض کند، حاکمان مذهبی حکومت اسلامی استبدادی ايران نيز قادر به تغيير سرشت زيانبار خود نيستند. بر اين اساس، ما به «تغيير صلح آميز اين رژيم» و نه «تغيير رفتار آن» باور داريم. در واقع، تغییر مدنی و صلح آميز اين رژيم، با کمک جامعهء بين المللی، حق ويژه مردم ايران است. همانگونه که در گذشته نيز ثابت شده، اين رژيم متعصب و جنگ طلب مذهبی، جنگ و خشونت را «نعمت اللهی» تلقی می کند. به همین دلیل، ما جنگ را تنها به نفع استمرار عمر این حکومت و عليه منافع مردم ایران می دانيم. امضاء کنندگان اين نامه بر اين باورند که بهترين راهکار برای جامعهء جهانی حمايت از جنبش مدنی مردم ايران و مبارزه بدون خشونت آنان در راستای منحل ساختن رژيم اسلامی ايران است.
 
ما، بدينوسيله و با احترام، از شما عاليجنابان، ميزبانان کنفرانس، می خواهيم تا هرچه زودتر از گروه های سکولار دموکرات مخالف حکومت اسلامی دعوت بعمل آورده و آنها را جزئی لازم و جدائی ناپذير از اين کنفرانس بدانند. بهر حال، اين سرنوشت کشوری کهنسال است که مورد بحث قرار می گيرد و لذا بدون عضويت و شراکت مردم آن ممکن است اين کنفرانس تجلی حمايت معناداری از آرمان های آنان نباشد.
ما مشتاقانه، و با انتظار اينکه جزئی از اين کنفرانس تلقی شويم، منتظر دريافت پاسخ شما هستيم.
 
با احترام
 
به ترتیب حروف الفبا:
1. جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی
2. جنبش ملى ما هستيم
3. حزب پان ایرانیست برون مرز
4. حزب سکولار دموکرات ایران
5. حزب سکولار دموکرات ایرانیان
6. حزب مشروظه ایران (لیبرال دمکرات)  
7. سازمان شیر و خورشید ایران
8. سامانه پادشاهی پارلمانی 
9. کنگره معتمدین مخالفان جمهوری اسلامی در برون مرز
10. مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن
11. مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران
12. نهاد مردمی