کمیته تظاهرات  >  کشورهای تظاهرات

کمیته تظاهرات به منظور سازماندهی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان و همچنین کمک به شهرهای ایران جهت برگزاری مبارزات عملی تدارک دیده شده است.

در این بخش ایرانیان فعال و عملگرا میتوانند عضو شوند و فایلها و تصاویر و فیلم های خود را که در مورد تظاهرات های برگزار شده است ارسال کنند. همچنین میتوانند با امکاناتی که در اختیار آنها قرار داده میشود مسئولین هر شهر را تعیین کنند .عمده فعالیت بخش تظاهرات نیز آشنایی ایرانیان در شهرهای مختلف با یکدیگر هست تا همبستگی و ائتلاف و اتحاد در مبارزه را افزایش دهد.

قوانین کلی بخش تظاهرات ها:
1. تظاهرات ها نباید مغایرتی با یک هدف و 5 اصل نهاد مردمی داشته باشد
2. در هر تظاهراتی ایرانیان میتوانند با نشان و آرم ها و پرچم های خود حضور پیدا کنند تنها نباید نشان های جمهوری اسلامی وجود داشته باشد
3. سعی شود در تظاهرات ها بیشترین همکاری و هماهنگی با سایر گروههایی که در کمیته تظاهرات نیستند انجام شود
4. از انجام حرکات خشونت آمیز که موجب بدبینی دولت ها به ایرانیان هست جلوگیری شود
5. بعد از هر تظاهرات در صورت تمایل گزارش تظاهرات در قسمت شهر مورد نظر خود نوشته شود
6. نوع عضویت در کمیته تظاهرات به دو صورت گروهی و فردی هست. در رای گیری ها باید منفردین گروهها نیز عضو شده و رای دهند