ماموریت ما

ایجاد یک سازمان متشکل، به خوبی مدیریت، شناخته شده بین المللی و سازمان که در آن نیروهای مخالف به جمهوری اسلامی ایران شفاف برای همکاری سیستماتیک به پشتیبانی از جنبش آزادی در ایران مورد احترام است. هدف ما این است برای کمک به از بین بردن رژیم اسلامی حاکم بر ایران با استفاده از ابزار غیر خشونت آمیز، و به جایگزینی آن با یک دموکراتیک، سکولار فرم از حکومت است که آگاهی از حقوق بشر و مکان تاریخی ما در جهان.

پیشگفتار

انگیزه شکل گیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران، فرایندی است برخاسته از خروش ملی و جنبش سبز آزادیخواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در سی و یکسال گذشته با سرکوب و زیرپاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان، موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است.

این نهاد با بررسی علل شکست ها و ناکامیهای مبارزاتی مخالفین حکومت اسلامی در سه دهه گذشته، با بهره گیری از سیستم های تکنولوژی نوین رسانه ای، کامپیوتری و اینترنت، بدور از هرگونه پیشداوری های فرقه ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت ها، احزاب، گروها، و کنشگران سیاسی آزادیخواه و ضد رژیم را، برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می خواند، تا به کمک یکدیگر این حلقه های از هم گسیخته را بهم پیوند داده، تا بتوانیم با سازماندهی تشکل ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم.

اصول زیر بنایی

 • ۱

  پاسداری از استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران

 • ۲

  جدایی دین از حکومت (سکولاریسم)

 • ۳

  پشتیبانی از منشور جهانی حقوق بشر

 • ۴

  برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام آینده ایران در دوران پس از انحلال حکومت اسلامی

 • ۵

  مشارکت مستقیم ایرانیان مناطق مختلف ایران در امور اجتماعی، فرهنگی، ‌سیاسی و اقتصادی محلی خود

آئین نامه نهاد مردمی